Australský honácký pes

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

 

F.C.I.-Standard č. 287 / 01.09.1997 / GB                      

           

AUSTRALSKÝ HONÁCKÝ PES

 (Australian Cattle Dog)

 

ZEMĚ PŮVODU: Austrálie

 

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 15.09.1989

 

POUŽITÍ: jak je zřejmé již z názvu plemene, jeho základním úkolem, v jehož plnění nemá sobě rovného, je ovládání a pohyb dobytka jak v otevřených, tak v omezených prostorech. Vždy pozorný, velmi inteligentní, ostražitý, odvážný a spolehlivý, oddaný své povinnosti, což z něj činí ideálního psa.

 

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:                Skupina 1       ovčáčtí a honáčtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)

                                                                                                                Sekce 2         honáčtí psi

                                                                                                                Bez zkoušky z výkonu.

 

CELKOVÝ VZHLED: silný, kompaktní, symetricky stavěný pracovní pes, se schopností a ochotou plnit svůj úkol, jakkoliv obtížný. Kombinace mohutnosti, síly, vyváženosti a dobré svalové kondice musí vytvářet dojem hbitosti, síly a vytrvalosti. Jakýkoliv sklon k tloušťce či vyhublosti je závažnou vadou.

 

POVAHA / TEMPERAMENT: oddanost a ochranářské pudy honáckého psa jej činí ochotným strážcem honáka, jeho stáda a jeho majetku. Ačkoliv je přirozeně nedůvěřivý k cizím lidem, musí být dostatečně ovladatelný, zvláště ve výstavním kruhu. Jakýkoliv povahový či fyzický rys cizí pracovním psům musí být považován za závažnou vadu.

 

HLAVA: hlava je mohutná a musí být v rovnováze s ostatními proporcemi psa a odpovídat jeho celkové stavbě.

 

MOZKOVNA:

Lebka: široká lebka je mírně klenutá mezi ušima.

Stop: lebka se zplošťuje k slabému, ale patrnému stopu.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: černá.

Tlama: široká a pod očima dobře vyplněná, postupně se zužující, takže vytváří středně dlouhou, hlubokou, mohutnou tlamu, přičemž roviny lebky a tlamy jsou paralelní.

Pysky: přiléhající, suché.

Líce: osvalené, ale nejsou ani hrubé ani vystouplé.

Zuby: silné, zdravé a rovnoměrně rozmístěné zuby, nůžkový skus, spodní řezáky jsou těsně za horními a dotýkají se jich. Protože pes musí rozpohybovat obtížně ovladatelný dobytek kousáním do pat (heeling, biting), jsou zdravé a silné zuby velmi důležité.

Spodní čelist: silná, hluboká a dobře vyvinutá.

Oči: oči musí být oválného tvaru a střední velikosti, ani vystouplé ani zapadlé, a musí vyjadřovat pozornost a inteligenci. Záblesk varování nebo nedůvěry je charakteristický, když k psovi přistupuje cizí člověk. Barva očí: tmavé hnědá.

Uši: uši mají být střední velikosti, spíše menší než větší, široké v bázi, osvalené, vztyčené a mírně špičaté, nejsou lžičkovitého tvaru, ale ani netopýří. Jsou na lebce posazeny široce, naklánějí se ven, citlivé při použití, v afektu vztyčené. Kůže je silné textury a vnitřek ucha je poměrně dobře osrstěn.

 

KRK: krk je velmi silný, osvalený, středně dlouhý, rozšiřuje se k přechodu v trup. Bez volné kůže na hrdle.

 

TRUP: délka trupu od špičky hrudní kosti v rovné linii k hrbolku kosti sedací je větší než kohoutková výška v poměru 10 ku 9. Hřbetní linie je rovná.

Hřbet: silný.

Bedra: široká, silná a osvalená. Pes je velmi kompaktní.

Záď: poměrně dlouhá a spáditá.

Hrudník: hluboký, osvalený a poměrně široký.

Hrudní koš: žebra dobře klenutá a dobře uložená, hrudní koš není sudovitý.

Slabiny: hluboké.

 

OCAS: ocas je nasazen poměrně nízko, v prodloužení spádité zádi, délka ocasu je taková, aby dosáhl přibližně k hleznu. V klidu je ocas svěšený ve velmi mírném oblouku. V pohybu či v afektu může být ocas zvednutý, ale nikdy nesmí být žádná část ocasu nesena nad vertikální linií procházející kořenem ocasu. Ocas má být hustě osrstěn (jako kartáč).

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny mají silné, kulaté kosti, a to i v tlapkách, a musí být při pohledu zpředu rovné a paralelní.

Plece: ramena jsou silná, šikmá, osvalená, dobře úhlená vůči nadloktí a neměla by být příliš blízko kohoutku. Ačkoliv plece mají  být osvalené a jejich kostra silná, příliš mohutné plece a těžká fronta naruší správný pohyb a omezí pracovní schopnosti.

Nadprstí: nadprstí má být pružné, při pohledu ze strany je maličko v úhlu k předloktí.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: pánevní končetiny jsou široké, silné a osvalené. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny, od hlezen k tlapkám, rovné a paralelní, ani blízko u sebe, ani příliš daleko od sebe.

Stehna: dlouhá, široká a dobře vyvinutá.

Kolena: dobře úhlená.

Hlezna: silná, kolmá k zemi.

Tlapky: tlapky musí být kulaté a prsty krátké, silné, dobře klenuté a vzájemně přiléhající. Polštářky jsou tvrdé a hluboké, drápky musí být krátké a silné.

 

POHYB: pohyb je správný, volný, pružný a neúnavný. Pohyb plecí a hrudních končetin je v souladu s mohutným posunem pánevních končetin. Schopnost rychlého a náhlého pohybu je zásadní. Zdravý pohyb je zcela zásadně důležitý, a chůdovitý pohyb, příliš mohutné nebo ochablé plece, příliš rovné uložení ramen, slabost loktů, nadprstí nebo tlapek, rovná kolena, sbíhavá nebo rozbíhavá hlezna musí být považovány za závažné vady. V klusu se s rostoucí rychlostí tlapky přibližují k sobě, ale v klidu mají psovi poskytovat dostatečnou oporu.

 

OSRSTĚNÍ:

 

SRST: srst je hladká, s krátkou, hustou podsadou. Krycí srst je uzavřená, rovná, tvrdá a přiléhající, takže odolává dešti. Pod tělem a mezi končetinami je srst delší a u stehna zjemňuje tvar zádi. Na hlavě (včetně vnitřku ucha), na přední části končetin a na tlapkách je srst krátká. Podél krku je delší a hustší. Příliš dlouhá i příliš krátká srst je vadou. Průměrně má srst na těle být dlouhá 2,5 až 4 cm (asi 1 - 1,5 palce).

 

BARVA:

Modrá: barva je modrá, modře skvrnitá, modře kropenatá, se znaky nebo bez znaků. Povolené znaky jsou černé, modré nebo pálené znaky na hlavě, nejlépe pravidelně rozmístěné. Na hrudních končetinách pálení do poloviny končetin, zasahující až na přední část hrudníku a hrdlo, s pálením na čelistech. Na pánevních končetinách pálení na vnitřní straně končetin, na vnitřní straně stehen, na přední straně končetin a kolen, a rozšiřuje se na vnější stranu končetin od hlezen po prsty. Pálená podsada je povolena, pokud neprosvítá modrou krycí srstí. Černé znaky na trupu jsou nežádoucí.

Červeně skvrnitá: zbarvení má zahrnovat dobře pravidelné červené skvrny po celém těle, včetně podsady (nikdy bílá či krémová), s nebo bez tmavších červených znaků na hlavě. Žádoucí jsou pravidelně rozmístěné znaky na hlavě. Červené znaky na trupu jsou povolené, ale ne žádoucí.

 

VÝŠKA:

Výška v kohoutku: psi 46 až 51 cm (přibl. 18 - 20 palců).Feny 43 až 48 cm (přibl.17 - 19 palců).

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.